Friday, 13 July 2012

Falsasah Pendidikan PrasekolahSINOPSIS


Tajuk 1 mengandungi  tujuh topik. Topik ini membincangkan tentang konsep pendidikan awal kanak-kanak  dan matlamat serta objektif pendidikan prasekolah.  Di dalam  tajuk ini juga diterangkan tentang falsafah dan pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak,  perkembangan pendidikan prasekolah sama ada di luar negara dan di Malaysia.   Seterusnya,  tajuk ini membincangkan  mengenai  hak asasi  kanak-kanak dan Akta Pendidikan 1996.

 
1.1.1. Konsep Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Apakah yang anda faham dengan pendidikan awal kanak-kanak? Pendidikan prasekolah di negara kita Malaysia merupakan program pendidikan yang memberi layanan, asuhan dan bimbingan kepada kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Mengikut ‘ The National Association for The Education of Young Chidren (NAEYC) atau Pertubuhan Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-Kanak Muda, pendidikan awal kanak-kanak adalah seperti berikut:

 “The term early childhood refers to the period from birth to age eight,………Early chilhood program provide ‘services for children from birth through age eight in part day and full day group programs in centers, home and institution kindergartens and primary school and recreational program”.   (Morrison, m.s. 24)

 
.1.2. Konsep Pendidikan Prasekolah Di Malaysia

Pernahkah anda mendengar tentang pendidikan prasekolah di Malaysia?   Pendidikan Prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal.
 
Objektif Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Prasekolah membolehkan murid:

1.     Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep kendiri yang positif untuk 
       menjadi warganegara yang patriotik.

2.     Menggunakan Bahasa Malaysia dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.
3.     Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.
4.     Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan 
       kedudukan sebagai bahasa kedua.
5.     Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama  Islam.

    
Unit 1.3.: Falsafah dan Pandangan Tokoh-Tokoh Pengasas Pendidikan Awal
                Kanak- kanak

Terdapat pelbagai falsafah dan pandangan dari tokoh-tokoh  bagi mengendalikan pengajaran  dan pembelajaran kanak-kanak pada peringkat awal. Pada pandangan anda, adakah pandangan ahli falsafah mempengaruhi pembentukan kurikulum untuk kanak-kanak pada peringkat awal?

Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak adalah terdiri daripada;
1.    Imam Al-Ghazali
2.    Ibnu Khaldun
3.    Johann Heinrich Pestalozzi
4.    Friedrich Froebel
5.    Maria Montessori
6.    John Dewey
 
Unit 1.3.: Falsafah dan Pandangan Tokoh-Tokoh Pengasas Pendidikan Awal
                Kanak- kanak

Terdapat pelbagai falsafah dan pandangan dari tokoh-tokoh  bagi mengendalikan pengajaran  dan pembelajaran kanak-kanak pada peringkat awal. Pada pandangan anda, adakah pandangan ahli falsafah mempengaruhi pembentukan kurikulum untuk kanak-kanak pada peringkat awal?

Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak adalah terdiri daripada;
1.    Imam Al-Ghazali
2.    Ibnu Khaldun
3.    Johann Heinrich Pestalozzi
4.    Friedrich Froebel
5.    Maria Montessori
Unit 1.3.: Falsafah dan Pandangan Tokoh-Tokoh Pengasas Pendidikan Awal
                Kanak- kanak

Terdapat pelbagai falsafah dan pandangan dari tokoh-tokoh  bagi mengendalikan pengajaran  dan pembelajaran kanak-kanak pada peringkat awal. Pada pandangan anda, adakah pandangan ahli falsafah mempengaruhi pembentukan kurikulum untuk kanak-kanak pada peringkat awal?

Tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak adalah terdiri daripada;
1.    Imam Al-Ghazali
2.    Ibnu Khaldun
3.    Johann Heinrich Pestalozzi
4.    Friedrich Froebel
5.    Maria Montessori
6.    John Dewey

6.    John Dewey
No comments:

Post a Comment