Friday, 13 July 2012

Konsep Penyayang Dalam Pendidikan Prasekolah


KONSEP PENYAYANG

Definisi:
Kamus Dewan= penyayang bermaksud orang yang kasih akan orang lain, pengasih, pencinta dan bersifat belas kasihan.


Amalan Budaya Penyayang
 • Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak.
 • Kasih sayang dan persefahaman menjadi pemusatan dalam pendidikan  (Peter Kline).
 • Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak- mereka adalah individu yang unik.
 • Menarik minat kanak-kanak.
 • Merangsang kanak-kanak belajar.
 • Elak kebosanan- eg aktiviti terlalu lama / kerap berulang
 • Apa yang hendak ditunjukkan mudah dan jelas supaya kanak-kanak tidak keliru
 • Bersedia untuk menukar aktiviti- kanak-kanak mempunyai pemusatan yang pendek.
 • Baiki satu kesalahan sahaja pada satu –satu masa- untuk mengelakkan kekeliruan.
 • Kanak-kanak suka membuat sesuatu dan melihat hasil kerjanya. Puji usaha dan hasilnya.
 • Menggunakan beberapa cara untuk kanak-kanak mencapai suatu kemahiran. Gunakan  berbagai jenis alat/ bahan/ media untuk meneguhkan kemahiran.
 • Gunakan gambar/ perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak (unsur seronok).
 • Galakkan kanak-kanak mencuba dan beri bantuan hanya jika diperlukan.
 • Adakan pilihan dalam kadar yang terhad. Proses memilih merangsang kanak-kanak untuk memilih dan membuat keputusan.
 • Jangan mulakan konsep baru sebelum kanak-kanak memahami konsep yang diajar sebelumnya (eg utk belajar’ tambah’ kanak-kanak telah mengenal nombor).

Bagaimana mewujudkan amalan budaya penyayang di prasekolah:
1. Pengurusan dan pengelolala kelas-eg melalui rutin, kedudukan kerusi meja
2. Peranan guru prasekolah
3. Persekitaran fizikal kelas
4. Persekitaran sosial
4. Hubungan dengan ibu bapa dan komuniti

Persekitaran Sosial
 • Menyokong perkembangan
 • Konsep kendiri yang positif
 • Diterima oleh rakan dan guru
 • Mempunyai persepsi bahawa dia boleh mencapai sesuatau
 • Berpeluang menikmati kejayaan dalam tugas
 • Guru menunjukkan penghargaan, kasih sayang dan sabar melayan
 • Kanak-kanak rasa dihargai dan diterima
 • Kanak-kanak dibantu melihat dari perspektif orang lain

Tingkah laku prososial
 • Shows concern for someone in distress
 • Shoew delight for someone experiencing pleasure
 • Shares something with another
 • Gives something of his own to another
 • Takes turn with toys or activities. Waits for turn without fuss
 • Helps another do a task
 • Helps another in need       

No comments:

Post a Comment